Доделени трофеи на gjoko.9

gjoko.9 сѐ уште нема награди од трофеи.