1. Овој сајт користи колачиња неопходни за неговото функционирање. Ако продолжиш да го користиш, значи се согласуваш со нашата употреба на колачиња. Прочитај повеќе.

Работен однос, права на бремени жени

Дискусија во 'На работното место' започната од Snow-Queen, 26 септември 2012.

 1. Snow-Queen

  Snow-Queen Форумски идол

  Се зачлени на:
  3 ноември 2011
  Пораки:
  15.266
  Допаѓања:
  15.011
  Пол:
  Женски
  Какви се вашите искуства? Дали ако сте имале лошо искуство истото сте го пријавиле до надлежните институции?...дали ги знаете воопшто вашите права?
  Или некои искуства од ваши блиски?

  Во прилог е законот:
  Обврска на обезбедување на безбедни работни услови
  Член 42
  (1) Работодавачот мора да обезбеди услови за


  (3) По добивањето известување дека некоја работничка е бремена, во текот на
  различните фази на бременоста, работодавачот е должен да воведе повеќекратно
  оценување на ризиците кои можат да влијаат на бремената жена, нејзиното
  неродено или новородено дете. Дополнително оценување на ризикот се
  применува и при промена на условите за работа, опремата или машините.
  (4) По соодветни консултации и согласност на жената, а во зависност од
  природата, интензитетот и времетраењето на ризикот, работодавачот треба да
  воведе мерки за подобрување на здравјето и безбедноста при работа на
  бремената работничка, работничка која неодамна родила или дои, како и
  отстранување или намалување на опасноста на ризикот од
  - неповратни ефекти,
  - предизвикување рак,
  - наследни генетски оштетувања,
  - предизвикување штети на нероденото дете и
  - предизвикување штети на исхраната на детето.
  (5) Ако при оценката на ризикот не е откриен ризик, работодавачот треба да ги
  информира сите вработени за потенцијалните ризици. Исто така, работодавачот
  треба да објасни што ќе се направи за да се осигури дека новите бремени
  работнички нема да бидат изложени на ризици кои можат да предизвикаат
  оштетување на нивното здравје и безбедност.


  Посебна заштита за време на бременоста
  Член 163


  (1) Работодавачот не смее да бара какви било податоци за бременоста на
  работничката, освен ако таа самата не ги достави заради остварувањето на
  правата за време на бременоста.
  (2) Ако работничката врши работа која за време на нејзината бременост може
  штетно да влијае на нејзиното здравје или здравјето на детето, определени
  согласно со членот 162 на овој закон, работодавачот е должен да и обезбеди
  вршење на друга соодветна работа и плата, како да ја вршела својата работа, ако
  тоа за неа е поповолно.
  (3) Во спорот меѓу работодавачот и работничката одлучувачко е мислењето на
  избраниот лекар, односно лекарската комисија.

  Заштита за време на бременост и родителство во врска со ноќната и
  прекувремената работа
  Член 164


  1) За време на бременост или со дете до една година возраст, работничката не
  смее да врши прекувремена работа или да работи ноќе.
  (2) На работничката која има дете од една до три години возраст, може да и се
  наложи да врши прекувремена работа или работа ноќе, само по нејзина
  претходна писмена согласност.
  (3) Правото од ставовите (1) и (2) на овој член го има работникот - татко на
  детето, односно работникот кој го негува детето, доколку мајката умре, го
  напушти детето, односно врз основа на мислењето на надлежната лекарска
  комисија според прописите на здравственото осигурување е неспособна за
  самостојно живеење и работа.
  (4) На еден од работниците - родители кој има дете помладо од седум години или
  тешко болно дете или дете со телесен или душевен недостаток и кој живее сам со
  детето и се грижи за неговото воспитување и заштита, може да му се наложи да
  врши прекувремена работа или работа ноќе, само по негова претходна писмена
  согласност.

  Отсуство од работа поради бременост, раѓање и родителство
  Член 165

  (1) Работничка за време на бременост, раѓање и родителство има право на
  платено отсуство од работа во траење од девет месеца непрекинато, а доколку
  роди повеќе деца одеднаш (близнаци, тројка и повеќе) една година.
  (2) Врз основа на наод од надлежниот здравствен орган, работничката може да го
  започне отсуството за бременост, раѓање и родителство 45 дена пред раѓањето, а
  задолжително 28 дена пред раѓање.
  (3) Доколку работничката се породи порано од рокот утврден во ставот (2) на
  овој член, отсуството за бременост и раѓање започнува да го користи од денот на
  раѓање на детето до истекот на рокот од ставот (1) на овој член.
  (4) Доколку од здравствени причини детето е задржано за нега или лекување во
  здравствена установа и доколку во меѓувреме мајката или таткото се вратат на работа, отсуство поради раѓање и родителство се прекинува и истото имаат право
  да го искористат неискористениот дел од отсуството од ставот (1) на овој член.
  (5) Работникот е должен на работодавачот да му го најави времето на
  започнувањето на користењето и времето на завршување на родителското
  отсуство 30 дена пред започнувањето, односно пред завршувањето на
  користењето на правото на родителско отсуство.
  (6) Работничка која посвојува дете има право на отсуство до наполнување на
  деветмесечна возраст на детето, а доколку посвоила повеќе деца (две или
  повеќе) една година.
  (7) Работничка која посвојува дете има право на платено отсуство за
  времетраењето на периодот на адаптацијата на детето, согласно со прописите за
  семејството.

  Повторно враќање на работа од отсуство од работа поради бременост,
  раѓање и родителство
  Член 166


  (1) Работничка која користи отсуство поради бременост, раѓање и родителство,
  ако сака може да се врати на работа и пред истекот на отсуството, но не и пред
  45 дена од денот на раѓање на детето.
  (2) Работничката од ставот (1) на овој член, покрај правото на плата, има право и
  на надомест на плата за отсуство поради бременост и родителство, во висина од
  50% од утврдениот износ на надоместокот за отсуството од ставот (1) на овој
  член според прописите за здравствена заштита.
  (3) На крајот на родителското отсуство работникот има право да се врати на
  истото работно место или, доколку тоа не е возможно, на соодветно работно
  место според условите од договорот за вработување.
  Користење на отсуство од работа за родителство од страна на татко или
  посвоител на дете
  Член 167
  Доколку отсуството од работа за родителство од членот 165 на овој закон не го
  користи работничката, правото на отсуство од работа за родителство го користи
  таткото или посвоителот на детето.

  Продолжување на отсуството поради бременост, раѓање и родителство
  Член 168


  1) Ако работничка роди мртво дете или ако детето умре пред истекот на
  отсуството поради бременост, раѓање и родителство, има право да го продолжи
  отсуството за време колку што според наодот на лекар е потребно да закрепне од
  раѓањето и од психичката состојба предизвикана со губењето на детето, а
  најмалку 45 дена, за кое време и припаѓаат сите права врз основа на отсуството
  за бременост, раѓање и родителство.
  (2) За време на отсуството од ставот (1) на овој член и членот 165 став (2) на
  овој закон, работничката има право на надомест на плата според прописите за
  здравствена заштита.

  Извор: Закон за работни односи 09.12.2010

  Колку работодавачита го почитуваат ова? Само да ми е да знам кој работодавач го почитува правото на на пауза за доење од еден час, во тек на работното време, која не е пресметана со паузата од половина час. Ова право мајката го има додека бебето не наполни една година.
   
 2. Sunshine88

  Sunshine88 Истакнат член

  Се зачлени на:
  25 март 2010
  Пораки:
  1.533
  Допаѓања:
  581
  Еве веднаш ќе ти кажам дека никој, ама баш никој не го почитува ова.....ни во најмала рака. Една познаничка до 9 месец си одеше на работа, и цело работно време не смееше да седне воопшто. Братучетките бремени си дежураа по 24 сати. Кој кого гледа во оваа држава. Туку сега работодавачите си имаат друга политика, прво те прашуваат коа планираш да родиш, па потоа ти кажуваат дека не смееш во наредните X години.....а највеќе ќе им одговара ако се откажеш од деца.
   
 3. slavica999

  slavica999 Популарен член

  Се зачлени на:
  27 декември 2009
  Пораки:
  4.327
  Допаѓања:
  5.334
  Факт е дека ретко кој го почитува законот од една страна ама и факт е дека жените не знаат кои им се правата. А од друга страна ретко која се решава да го тужи работодавачот за неостварените права. Зошто? Затоа што ако го тужиш, нормално дека ќе го добиеш на Суд или ако не е некој многу ,,јак,, да си ја намести пресудата во негова полза. Ова под дифолт значи дека следува моментален отказ.
  Ако имаш простор за калкулација и резервирана работа на друго место да одиш да се малтретираш по судови ама ако зависиш од тоа работно место тогаш молчиш и голташ нервози.
  Обично после трудничко боледување (што и се случи со мене, моја блиска пријателка и многу други) не ги ни враќаат на работа освен ако не е некоја сигурна работа со решение или државна или пак зависат од тебе па не те можат или неможат да најдат замена...тоа се веќе други и сопствени размислувања.
  Има некои работи што можат да трпат замена или покривање од друг колега за таа работна задача ама некои не можат па и до некаде работодавците се во право затоа што нејќат да им трпи работата.
  На крај се се` сведува и е факт дека законите не важат исто за сите.
   
 4. joelle

  joelle Популарен член

  Се зачлени на:
  25 август 2010
  Пораки:
  1.117
  Допаѓања:
  2.366
  се согласувам дека поголем дел од жените не ги познаваат своите права и се плашат да ги остварат.

  е сега како што имам читано има многу ѓубриња работодавци ама на таквите со време треба да им се објасни што и како... сепак најмногу зависи од неговиот однос како ќе си ги добиете своите права со лесно или тешко.

  јас сум речиси сигурна дека здравје кога ќе имам бебе и ако сеуште работам во истава фирма нема да имам проблем за доење и такви работи. газдата ми е фин и разбран човек а јас знам точно што ми следува така да треба работите да се превземат во свои раце. исто така во текот на тие месеци на породилно отсуство немора целосно да се оградиме од работното место добро е да се следи работата и да се подпомага чисто колку да не се изгуби осетот дека работите во таа фирма... незнам ова, така зборам јас ,незнам дали е можно, а мене ми е во план така да функционирам. сепак би било супер доколку некој може да сподели искуство ...
   
 5. Moira

  Moira Популарен член

  Се зачлени на:
  19 октомври 2011
  Пораки:
  1.937
  Допаѓања:
  7.681
  Фер е, иако ја тужам, да кажам дека мојата фирма ГО ПОЧИТУВА правото од 1 саат дневно за доење, и верувале или не, ако изјавиш желба и со фино се договориш со горните, тој 1 саат ти го спојуваат со 30 минутната пауза, па до 1 година работиш само 6.5 саати. Проблемот е што ова го добива само онаа која ќе го побара, а не сите :)

  Е сега, морам да не се согласам делумно со славица во делот за „местење на пресуда“, зошто тоа во последно време станува се` потешко, посебно ако сте во право и имате докази кои се веродостојни и доволно јаки. НЕ СЕ ПЛАШЕТЕ да истапите за своите права!

  Се согласувам дека гоооооооолем % од жените-мајки не си ги ни знаат правата, што не е ничија кривица освен нивна. Мојот живот не е диктиран од газдата/директорот на фирмата, туку од мене и законските регулативи во државава, кои нели мораме да ги следиме. Знам дека не секоја може да толкува закони (што е и нормално нели, затоа и си има посебна професија за тоа :)), ама па затоа, секогаш кога ќе почувствувате дека нешто е матно, можете да се консултирате со луѓе од таа област и да си ги научите правата, без потреба од читање на долгометражни и двосмислени закони. Ама за ова е потребен поинаков mindset од оној кој ни го вбризгувале толку години - Ќути и трпи, оти од лошо има и полошо. Не не не....ако еднаш почнат со игри, верувајте дека на крај и ќе завршите изиграни, разочарани, празни и лути. Нели е подобро од старт да ја земете ситуацијата во свои раце, и да си ги барате правата во рамките на законот???
  Верувајте, има и фирми кои ги почитуваат законите, и трудниците ги префрлуваат на друга „полесна“ позиција или им го укинуваат одењето на смени, ама тие се мноооогу ретки, за жал.

  Како и да е, законот е на наша страна (барем за овој дел) и секоја жена мора да си ги бара своите права. Работодавецот нема НИКОГАШ да „игра“ со жена која знае дека е информирана за законот, и секогаш 5 пати ќе размисли пред да донеси одлука во однос на нејзиното работно место и време.

  И крајно време е да се спречи омаловажувањето, дискриминирањето и уништувањето на најубавиот период од животот, кога наместо да уживаме во времето со бебето дома, ние 9 месеци се стресираме дали некој таму ќе се смилува и ќе ни дозволи да се вратиме на работа како ЧОВЕК, не како стока!
   
  На Височка, okcenzi, MacenceEna и 4 други им се допаѓа ова.
 6. blond

  blond Популарен член

  Се зачлени на:
  24 септември 2010
  Пораки:
  2.251
  Допаѓања:
  4.717
  Јас немав никакви компликации на работа кога останав бремена. Одев на работа 2-3 месеци, па си земав прво 2 недели боледување од матичната, па потоа секој месец одев да ми го продолжат боледувањето на комисија.
  Кај работодавецот апсолутно немав никакви замерки за ништо. Ниту пак бев условувана со било што. За времето од 1 час за доење ми го прифатија и ме пуштаа да си одам порано од работа. Плус првите два месеци откако се вратив од породилно ми направија флексибилно работно време т.е флексибилни работни денови кои јас си ги одбрав.
  Законот целосно го испочитуваа, ама ко што пишале погоре, ако не си побараш нема ни да добиеш :D
  Можеби фактот дека сум вработена во државна институција, па не можеа да се зезаат како што сакаат :?: Плус и работното место ми се води како ризично, па и да немав проблеми со бременоста, секако ќе барав боледување по основа: голем ризик на работното место :)
   
 7. Spidy

  Spidy Популарен член

  Се зачлени на:
  19 ноември 2009
  Пораки:
  4.387
  Допаѓања:
  11.207
  Пол:
  Женски
  Денес прочитав во весник за законов, дека конечно ќе го воведат како што треба со казни за работодавците што нема да го почитуваат. :clap:
  Познавам две девојки кои беа на интервјуа за работа во Сити Мол пред некој месец, и двете кога кажале дека се во подолги врски, реакцијата на одговорниот била: Ааа па ти тек сега ќе се мажиш и ќе раѓаш...
  И двете знаеа дека нема да бидат примени, многу нормално после ваков муабет.
  Јас најверојатно нема да раѓам во брзо време, ама ако на интервју ме прашаат како ми брачно стање, ќе речам дека сум среќно сингл (што е сигурно, сигурно си е ;) ).
  И едно големо браво за сите мамички што си побарале и си добиле време за своите дечиња :clap:
   
 8. slavica999

  slavica999 Популарен член

  Се зачлени на:
  27 декември 2009
  Пораки:
  4.327
  Допаѓања:
  5.334

  Да видам па не верувам. Уште не ја средија работатата со ,,пријавени работници,, а најмалку со користење на годишен одмор кој стои само на папир присилно потпишан дека е користен демек, а бог да чува ако правиш свадба, преселување, смртен случај....
  Ајде и нека го испочитуваат законот работодавците ама дали пак ќе ја вратат на работа вработената тоа е клучното прашање. Ај овие 9 мес. ќе ти ги дадат зашто и така ти ги плаќа Фондот а не ,,газдата,, ама меѓу време ќе те заменат со некоја друга...
   
 9. Moira

  Moira Популарен член

  Се зачлени на:
  19 октомври 2011
  Пораки:
  1.937
  Допаѓања:
  7.681
  Ристовски: Жените не смеат да бидат дискриминирани при вработување!

  Македонија | 31. октомври 2012 - 12:10

  Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски денес најави измени во Законот за работни односи во однос на жената.

  -Дали сте бремена и дали планирате бременост во наредниов период не смее да биде прашање поставено на интервју за работа,вели Ристовски.

  -Со предложените измени се предвидува забрана на сите облици на дискриминација, вклучувајќи го и откажувањето на договорот за вработување на жените кои се наоѓаат во состојба на бременост. Се предлага товарот на докажување во случај на дискриминација да паѓа на товар на работодавачот. Со Законот се врши дополнување на законската одредба со која се утврдува забрана на работодавачите да бараат тест за бременост при вработување на жена, изјави Ристовски.

  Исто така, Ристовски додаде дека жените кои ќе се соочат во ваква ситуација, случајот можат да го пријават на телефонските броеви 15 131 и 15 505 кои се постојано отворени за граѓаните.

  Извор

  Сега најави измени на законот, а пред некој ден рече дека нема нема никакви измени и дополнувања да претрпи законот, туку сакаат само да ја подигнат свеста на македонската жена за раѓање.
  Јас нешто грешно сум слушнала, или.......?
   
 10. eli25

  eli25 Форумски идол

  Се зачлени на:
  19 септември 2010
  Пораки:
  14.771
  Допаѓања:
  122.437
  ^ Само што сакав да го постирам :)
  Барем светла точка,мала мала ама ако.Ма да ,тешко за верување дека би функционирало.
  Ако не друго,бар да се усвои законов па да имаш на што да се повикаш ако ги тужиш.
  Кај беа телефонскиве броеви лани,неколку работни шанси испуштив заради темата бременост.
  Дури и ме тераа да потпишам договор на 3 години :devil:
   
 11. imelda

  imelda Популарен член

  Се зачлени на:
  24 март 2011
  Пораки:
  1.622
  Допаѓања:
  10.346
  -Со предложените измени се предвидува забрана на сите облици на дискриминација, вклучувајќи го и откажувањето на договорот за вработување на жените кои се наоѓаат во состојба на бременост. (преземам од постот на Моира)

  Во ред сега ако стегаат да се заштити веќе бремената жена, за со закон да не и го откажат договорот за работа оти останала бремена, ама што со општата дискриминација што им е во главите на газдите уште кога им се појави девојка на работа, таа енос ќе се мажи и раѓа, или млада невеста, па она е печена за раѓање, и ништо да немаат право да и речат или да немаат право по закон да ја пршаат ќе раѓа ли во иднина, ако газдата не сака да се замава со породилно, со замена на работничка привремено, документација, тегнење, и се што смета дека е товар од трудна невеста, ако има машко кандидат за истата работа на него ќе понуди место. Оваа дискриминација не се појавува само од странаа мажи газди, туку и жени газди.
  Еве и кај нас, силни закони ја штитат жената, се спроведуваат овие закони, точно, ама како така еве да речеме мојата фирма, успева да вработи баш толку жени во размер со мажи, и баш толку друга етничка припадност за да фати некоја норма на рамноправен работодавец. Зашто? Оти бизнис си е бизнис, им одзема време да бараат замена за привремен работник, и ако имаат шанса да најдат дупка во овој закон ќе ја користат. Макар таа дупка била тоа што не може жена да докаже дека некој ја дискриминирал оти она знае дека тој газда мисли она е идна родилка.
   
  На Domakica му/ѝ се допаѓа ова.
 12. Moira

  Moira Популарен член

  Се зачлени на:
  19 октомври 2011
  Пораки:
  1.937
  Допаѓања:
  7.681
  ^ Баш така имелда, ама пусто барем сега се дава правна основа за тужба, под услов нели да можеш да докажеш...

  Иначе не е само моментот кога ќе останам трудна, туку и моментот кога ќе се вратам на работа. Нека ограничат дека (пример) 2 години не смее да се отпушти мајката, оти џабе нема да ме отпуштат кога ќе кажам дека сум бремена, ако после тоа ме дочекаат со отказ заради „структурни промени“, во кои нели, новата мајка не се вклопува скоро никогаш.
  Бременоста трае 9 месеци, ама детето го чуваме цел живот. За џабе само ќе ги подлажат жените да се одлучат на бременост, кога никој не им гарантира сигурност во пост-породилниот период.
   
  На Abeja, Domakica, Vetruska и 2 други им се допаѓа ова.
 13. cecilia

  cecilia Популарен член

  Се зачлени на:
  9 декември 2009
  Пораки:
  1.329
  Допаѓања:
  1.195
  А демек до сега не постоеше закон за заштита од овој тип на дискриминација?
   
 14. Moira

  Moira Популарен член

  Се зачлени на:
  19 октомври 2011
  Пораки:
  1.937
  Допаѓања:
  7.681
  Очигледно Не, штом се фалат на големо дека ќе го гласаат сега...
   
 15. cecilia

  cecilia Популарен член

  Се зачлени на:
  9 декември 2009
  Пораки:
  1.329
  Допаѓања:
  1.195
  Срамота.
  Мене на интервју за работа ме прашуваа за приватниот живот и како на шега еден на друг си рекоа ааа она 3 години сега ќе треба да се сконцентрира на работа и јас им реков даааа секако на ум не ми паѓа да се мажам сега сакам да работам, заработам и уживам. Нели не ме натераа да потпишам договор (кој во секој случај мислам дека би бил невалиден) јас пак си направив по мое.
  А не разбирам ова со барање на тест за бременост, зарем и тоа постоело во Македонија???????
  И па божем тоа неможе да се фалсификува.
  Туку ова мене ми личи дека малце се покакаа кога ги нападнаа жените дека се немајки и немислат за иднината на татковината па сега ај да се извадат ќе го свртат вниманието на нешто друго за да се подзаборави. :^)
   
 16. Moira

  Moira Популарен член

  Се зачлени на:
  19 октомври 2011
  Пораки:
  1.937
  Допаѓања:
  7.681
  И јас прв пат го слушнав ова. Има некоја што и` се случил ваков момент?
   
 17. eli25

  eli25 Форумски идол

  Се зачлени на:
  19 септември 2010
  Пораки:
  14.771
  Допаѓања:
  122.437
  Џабе објавија дека стапува во фунција законот.Нашите не се научени на тој закон.Вчера бев на интервју,и опет исто.Мажена,колку време,а деца?А кога ? Па знаете,мора да не сфатите, АХА -ама ете сега има и закон,незнам дали сте информирани -можам да ве пријавам за ова :^)
  Ееее па ми дојде преку се.
  (П.с. Маж ми ми е лут оти едвај ми најде врски за фирмата :tmi: ,ама морав,плус малце се испукав од стресот :D )
   
 18. Domakica

  Domakica Истакнат член

  Се зачлени на:
  29 октомври 2011
  Пораки:
  545
  Допаѓања:
  397
  Пол:
  Женски
  Дискриминацијата не е само од страна на работодавачот, туку и од страна на колегите. Кај мене има трудници и сите помлади "шефици" зборат колкав им бил стомакот!!!како они не биле спремни за брак а камо ли за раѓање. Ми се гади од такви фуфици!!!!
   
  На eli25 му/ѝ се допаѓа ова.
 19. momomo

  momomo Истакнат член

  Се зачлени на:
  14 јули 2012
  Пораки:
  296
  Допаѓања:
  40
  Ако знае некој плс за одговор, значи почнуваш со работа, после колку време може да се остане бремена , дали законот е после 6 месеци ?
   
 20. slavica999

  slavica999 Популарен член

  Се зачлени на:
  27 декември 2009
  Пораки:
  4.327
  Допаѓања:
  5.334

  Бремена можеш да останеш кога сакаш ама за да земаш пари од социјално треба минимум 6 месеци да си пријавена/осигурана